Categorie archieven: Regels

Wat is een huisdier? Uitleg en Informatie

Wat het verschil tussen een huisdier en andere dieren? Op deze pagina kun je het antwoord vinden op de vraag Wat is een huisdier? Uitleg en informatie met voorbeelden.

Wat is een huisdier? Uitleg en informatie

Om een heel kort antwoord te geven op de vraag Wat is een huisdier?  zou je kunnen volstaan met het antwoord, een huisdier is een gedomesticeerd dier. Dat wil zeggen een die dat meestal gefokt is door de mens en in huis of in de directe omgeving van de mens wordt gehouden. Een huisdier is voor de verzorging en voeding afhankelijk van de mens. Alhoewel sommige huisdieren prima in staat zijn om zichzelf te verzorgen en op zoek te gaan naar eten als ze ontsnapt zijn. Niet elk huisdier is trouwens speciaal gefokt. Soms worden nog steeds huisdieren uit het wild gevangen alhoewel dit tegenwoordig in de meeste gevallen verboden is.

Wat is een huisdier

Wat is een huisdier volgens de wet? Zoogdieren

Voor de Nederlandse wet is trouwens duidelijk omschreven welke zoogdieren als huisdier gehouden mogen worden en of hieraan voorwaarden en eisen verbonden zijn. Zoogdieren die niet op de lijst voorkomen mogen dus in Nederland niet als huisdier gehouden worden. Voor de wet is dus het antwoord op de vraag Wat is een huisdier? vrij duidelijk. Op 28 januari 2015 is in Nederland wettelijk vastgelegd welke zoogdieren er als huisdier gehouden mogen worden. De lijst wordt de Positieflijst huisdieren genoemd.De lijst bevat dier delen. Huisdieren die zonder specifieke voorwaarden gehouden mogen worden, huisdieren die alleen gehouden mogen worden met met toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften en diersoorten die niet gehouden mogen worden  als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren. Alle zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden staan in de volledige lijst die je kunt downloaden.

Zoogdieren die als Huisdier gehouden mogen worden

Diersoorten die zijn aangewezen als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de Wet dieren die gehouden kunnen worden zonder toepassing van soortspecifieke houderijvoorschriften…huisdieren toegestaan in Nederland >