Disclaimer Allesoverhuisdieren.nl

Disclaimer Allesoverhuisdieren.nl
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Allesoverhuisdieren.nl is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Allesoverhuisdieren.nl gecreëerde website. Allesoverhuisdieren.nl wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd of verwijderd.

Allesoverhuisdieren.nl geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Allesoverhuisdieren.nl uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Allesoverhuisdieren.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Allesoverhuisdieren.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Allesoverhuisdieren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Allesoverhuisdieren.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Gebruik van Cookies
Allesoverhuisdieren.nl maakt gebruik van ’cookies’ om informatie over onder andere uw browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en het gebruik van onze websites in kaart te brengen. Daarnaast worden Cookies gebruikt om het plaatsen van passende advertenties mogelijk te maken. ’Cookies’ helpen ons om de website te verbeteren en passender en gebruiksvriendelijker te maken. De verkregen informatie zal verder niet buiten Allesoverhuisdieren.nl gebruikt worden.

Contact
Allesoverhuisdieren.nl is een activiteit van Jordaan Multi Media.